วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สืบค้นงานวิจัยมีครบทุกบท

สืบคันตัวอย่างงานวิจัยแบบว่าครบทุกบทไม่มีกั๊ก ป้อนคำค้น(key word ) เป็นภาษาไทยได้เลยครับ http://202.28.103.55/Dcms/main.nsp?view=DCMS

วิธีการสืบค้นงานวิจัย

ลองชมวิธีการสืบค้นงานวิจัย
http://www.swfup.com/uploads/swf-37669.swf

รวบรวมแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

คงต้องพาแวะสำนักวิทยบริการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถิ่นเก่าสมัยเรียนปริญญาตรีที่นี่มีบริการสื่อดิจิตัลมากมายครับเช่น
http://202.28.32.116/media2006/player.php?id=320